Nedsivningsanlæg: Guide (2024)

nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er en effektiv metode til at lede spildevandet fra dit hus eller sommerhus væk fra hjemmet, og ud i det naturlige vandkredsløb når man ikke har adgang til offentlig kloak.

Men hvad koster et nedsivningsanlæg rent faktisk?

I denne guide har vi lavet en komplet prisoversigt og viser dig trin for trin, hvordan du får den bedste pris.

Prisoversigt

nedsivningsanlæg

Vil du have en pris på et nedsivningsanlæg? Sammenlign priser fra tre forskellige firmaer for at finde den bedste

Helt gratis og uforpligtende

Hvad koster et nedsivningsanlæg?

Prisen på et nedsivningsanlæg er et sted mellem 25.000 til 75.000 kroner. Der kan være stor forskel i prisen på et nedsivningsanlæg, baseret på størrelsen af anlægget, jordens forhold og de materialer der anvendes.

Dette inkluderer omkostninger til forundersøgelse af kloakmester, der kommer ud og inspicerer området. Det indebærer også udvikling af et passende system der passer til husstanden og forholdene, ligesom montering og gravning af hullet til de store septiktanke, drænrør og ventilationshætter også er inkluderet i prisen. 

Hvis du ikke selv ønsker besværet med at kontakte flere forskellige firmaer og indhente priser på et nedsivningsanlæg. Kan du nemt indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud gennem 3byggetilbud.dk her.

I de fleste tilfælde vil denne pris også inkludere tilbagefyldning af hullet og eventuelt arbejde for at sikre en smuk græsplæne efter arbejdet, ligesom prisen også inkluderer omkostninger for at få kommunens tilladelse og godkendelse.

Et nedsivningsanlæg er en god ide, hvis du ikke har adgang til offentlig kloakering. Selve installationen af nedsivningsanlægget skal lave af professionelle fagfolk. Det er nemlig vigtigt at jordbundsforholdene er på plads og nedsivning sker korrekt.

Den samlede pris for et nedsivningsanlæg kan opdeles i flere forskellige kategorier, hvor en af de største udgifter må siges at være materialerne, såsom selve bundfældningstanken, etablering af pumpebrønd, såvel som arbejdskraften der er forbundet med montering af slanger og pumpe. 

Hertil kommer gravearbejdet, inspektion og forarbejdet, der sikrer de korrekte tilladelser og godkendelser. For at du kan få installeret et nedsivningsanlæg, skal du nemlig i kontakt med en dygtig og autoriseret kloakmester, der kan vurdere forholdene på din grund. 

Efter installation af nedsivningsanlægget, er det også vigtigt at bemærke, at der vil forekomme et par mindre årlige udgifter. Dette vil primært være i form af strømregning til pumpen, der leder vandet rundt i anlægget, såvel som en årlig slamsugning af bundfældningstanken. Her kan man forvente et sted mellem 1.000 til 2.000 kroner årligt i faste udgifter.

Det er ikke alle ejendomme der kan få et nedsivningsanlæg, da det afhænger af grundvandsstanden der som minimum skal være 1 meter under jorden, såvel som afstanden til nærmeste drikkevandsboring m.m.

Derfor anbefaler vi, at du indhenter 3 tilbud fra autoriserede kloakmestre i dit lokalområde ved hjælp af vores link nedenfor. På denne måde kan du hurtigt og nemt komme i kontakt med erfarne fagfolk, og samtidig få en fordelagtig enterprise garanti, der dækker op til 35.000 kroner.

Sådan får du den bedste pris på et nedsivningsanlæg

For at få den bedst mulige pris, er det vigtigt at indhente tilbud fra flere forskellige kloakfirmaer. Derefter kan du sammenligne priser og vælge den bedste. I samarbejde med 3byggetilbud.dk, kan du her få 3 gratis og uforpligtende tilbud tilsendt på nedsivningaanlæg.

Se hvor nemt det er i videoen her.

Når du indhenter tilbud på et nedsivningsanlæg gennem 3byggetilbud.dk, konkurrere flere forskellige gulvfirmaer om at give den bedste pris og handlingsplan. På den måde kan du spare mange penge.

Ved at indhente 3 gratis tilbud kan du nøje sammenligne priser, kvalitet og handlingsplan, inden du beslutter dig. De tilbud du modtager er 100% uforpligtende – Det betyder du ikke behøves vælge nogle af de tilbud du modtager. Hvis de ikke matcher dine behov eller dit budget.

Bestil 3 gratis tilbud på et nedsivningsanlæg her

Priseksempel

nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg pris

I dette eksempel forestiller vi os, at der skal installeres et nedsivningsanlæg for en gennemsnitlig husstand i Danmark. Husstanden består af 4 personer, og de har brug for et komplet anlæg til at håndtere deres spildevand.

Pris: Samlet på ca. 48.000 kr. alt inkl.

Hvis du gerne vil have en konkret pris på, hvad det vil koste dig at få et nedsivningsanlæg hjemme hos dig. Vil vi anbefale dig at indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud. Så slipper du nemlig for bøvlet med selv at kontakte flere forskellige firmaer og indhente priser.

Få 3 gratis tilbud på et nedsivningsanlæg her.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Selvom de fleste husstande i Danmark er forbundet til kloaknettet, er der stadigvæk en række tilfælde, hvor det vil være nødvendigt eller anbefalet at anvende et nedsivningsanlæg.

Det kan for eksempel være når huset ikke har adgang til offentlig kloak på grund af afstanden til nærmeste tilslutning, eller i forbindelse med udfordrende terrænforhold, der gør det uhensigtsmæssigt eller for dyrt at tilslutte sig det offentlige kloaksystem. 

Ligeledes kan man også anvende et nedsivningsanlæg som en midlertidig løsning ved renovering eller nybyg. Sommerhuse, landbrugsejendomme eller ejendomme i landområder er typiske eksempler på steder, hvor et nedsivningsanlæg kan være den mest praktiske løsning.

Alt afhængigt af forholdene, vil et nedsivningsanlæg typisk graves 60-100 cm ned under jorden. Det består af en stor beholder på 15-30 meter alt afhængigt af husstandens størrelse, samt et par ventilationshætter.

Der er ikke meget vedligehold inkluderet med et nedsivningsanlæg, da det ikke har bevægelige dele eller indviklet teknik. Dog er det en god idé at få en jævnlig tømning af tanken ved hjælp af en slamsuger, for at sikre problemfri og langvarig brug. 

Selvom der findes flere forskellige typer nedsivningsanlæg, er de baseret på de samme grundlæggende principper. Det første skridt er at indsamle spildevandet fra husstanden. Dette inkluderer spildevand fra toiletter, badeværelser, køkkenvask, såvel som alle andre afløb i hjemmet.

Derefter skal dette spildevand behandles, ofte ved at føres videre i systemet, over i en septiktank eller lignende beholdere. Denne såkaldte behandling adskiller grovere materialer såsom snavs, fedt og andre faste partikler fra selve vandet. 

Næste skridt i systemet er at lede spildevandet videre til den såkaldte biologiske zone i nedsivningsanlægget. Dette kan variere i forhold til typen af anlæg, men formålet her er at nedbryde organiske stoffer i spildevandet ved hjælp af bakterier og andre mikroorganismer. På denne måde opnår man rent vand, der kan gå tilbage i jorden og grundvandet.

Efter vandet er blevet behandlet og nedbrudt, bliver det nu rene spildevand ført gennem dræn, der befinder sig under jorden. Disse dræn er designet til langsomt at frigive spildevandet tilbage til naturen, således at man opnår en jævn strøm der ikke forårsager oversvømmelse.

Selvom vandet allerede er blevet behandlet af nedsivningsanlægget i de ovenstående trin, vil spildevandet blive yderligere filtreret og nedbrudt af de naturlige mikroorganismer, der findes i jorden, inden det rammer grundvandet og bliver en del af det naturlige vandkredsløb. 

Denne sidste filtreringsproces er afgørende, da den sikrer, at eventuelle resterende forurenende stoffer bliver effektivt nedbrudt, hvilket minimerer risikoen for forurening af grundvand og overfladevand.

Hele dette forløb resulterer i et yderst miljøvenligt og bæredygtigt system, der sikrer rent spildevand, inden det når grundvandet i området. Det er værd at bemærke, at man bør være en smule mere opmærksom hvad angår de rengøringsmidler man anvender, da de kan påvirke den biologiske nedbrydning i nedsivningsanlægget. 

Nogle rengøringsmidler indeholder nemlig kemikalier, der kan være skadelige for de mikroorganismer, der er ansvarlige for nedbrydningen af organisk materiale i anlægget. Derfor anbefales det at bruge miljøvenlige og biologisk nedbrydelige rengøringsmidler, der ikke indeholder skadelige kemikalier såsom klor, fosfater og antibakterielle stoffer.

Fordele ved et nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg både renser og genanvender spildevandet fra din husstand, så du på denne måde kan udlede vand til lokalområdet, der ikke forårsager skade eller forurener vandvejene eller grundvandet. I dag anvendes der effektive pumper til at lede spildevandet gennem systemet, der ikke bruger meget strøm, og derfor er med til at holde anlægget grønt.

Et nedsivningsanlæg er oplagt til ejendomme der ikke har adgang til det offentlige kloaknet, og giver en boligejeren en måde at opnå kontrol over håndteringen af deres spildevand, så man selv kan styre processen fra start til slut.

Ulemper ved et nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg benytter store septiktanke, der ofte er 10-15 meter eller længere. Samtidig skal disse placeres tilstrækkeligt langt væk fra skel, bygninger og drikkevandsboringer. Dette kan gøre, at nedsivningsanlægget ikke passer ind der hvor man ønsker det, og at der kommer yderligere omkostninger i forbindelse med monteringen.

Få 3 gratis tilbud på et nedsivningsanlæg

Så enkelt er det

1. Indsend din opgave

Du indsender en kort beskrivelse af din opgave, du gerne vil have udført

2. Din opgave behandles

Vores serviceafdeling behandler din opgave, og kontakter dig telefonisk

3. Du modtager 3 tilbud

Tre udvalgte håndværkere kontakter dig og giver dig tilbud

4. Vælg din håndværker

Du vælger frit håndværkeren, og opgaven udføres

Bestil 3 gratis tilbud på et nedsivningsanlæg her

Konklusion

Et nedsivningsanlæg kan være den eneste løsning for husstande, der ønsker en effektiv ordning til spildevand i områder uden adgang til kloaknettet. Dette er typisk huse i nyere boligområder, sommerhusgrunde eller også i forbindelse med renovering og lignende.

Selve arbejdet med udgravning og installation af nedsivningsanlægget kan være omfattende, men når først det er etableret, kræver systemet ikke meget vedligehold, og er samtidig billigt i drift.

Dog er det vigtigt man får udført arbejdet korrekt, og af en autoriseret kloakmester, da eventuelle skader eller forkerte samlinger kan forårsage forurening af grundvandet eller lugtgener. 

Vi anbefaler derfor at du tager kontakt til dygtige fagfolk, der kan hjælpe dig godt på vej fra start til slut. Et nedsivningsanlæg kræver desuden godkendelse af kommunen, så det er ikke en opgave, man selv kan klare. 

Ved at indhente 3 tilbud fra professionelle firmaer kan du opnå den bedste pris, og finde det helt rigtige firma til at sikre din husstand afleder spildevandet på en sikker og bæredygtig måde der beskytter miljøet.

Det var alt for denne guide om nedsivningsanlæg. Vi håber du har fået mod på at gå videre med etablering af dit nye anlæg, og har fået en idé om hvad priserne ligger på, og hvad arbejdet indebærer. Tak for denne gang.

Nyttig viden

Ønsker du en ny isolering? – Se komplet guide her

Ønsker du hulmursisolering? – Se komplet guide her

Ønsker du træfiberisolering? – Se komplet guide her

Ønsker du et omfangsdræn? – Se komplet guide her

Ønsker du pir isolering? – Se komplet guide her

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget fylder et nedsivningsanlæg?

Et almindeligt nedsivningsanlæg optager normalt en plads på mellem 5 og 10 kvadratmeter og kræver en dybde på cirka 1,5 til 2 meter under jorden. Størrelsen af anlægget afhænger af jordens evne til at absorbere væske og antallet af mennesker, der bruger det.

Hvordan fungere et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lede spildevand fra huse gennem rør til et underjordisk gravsystem, hvor væsken filtreres ned i jorden og renser naturligt gennem mikrobielle processer.

Hvad består et nedsivningsanlæg af?

Et nedsivningsanlæg består typisk af rør, fordelingskamre og en infiltrationsenhed, som kan være en grusbed eller plastikbokse. Disse komponenter tillader spildevandet at filtrere ned i jorden og renses naturligt.

Ovenstående indeholder annoncelink

Vi vil hjælpe dig spare både tid og penge på dit næste byggeprojekt. Så du kan føle dig tryg gennem hele processen.

Scroll to Top