Omfangsdræn: Guide & oversigt

Omfangsdræn

Et omfangsdræn beskytter din bolig mod store mængder vand, ved at lede vandet væk fra huset og ned i kloakken.

Men hvad koster et omfangsdræn rent faktisk?

I denne guide har vi lavet en komplet prisoversigt og viser dig trin for trin, hvordan du får den bedste pris.

Prisoversigt

Omfangsdræn

Vil du have en pris på et omfangsdræn? Sammenlign priser fra tre forskellige firmaer for at finde den bedste

Helt gratis og uforpligtende

Hvad koster et omfangsdræn?

Prisen på et omfangsdræn ligger på et sted mellem 4.000 til 8.000 kroner per meter omfangsdræn der skal graves og installeres. Dette kan lyde som en høj pris, men skal holdes op mod en sikring af husets sokkel, fundament og eventuelle kælder.

Prisen vil typisk variere alt afhængigt af de lokale jordforhold, da visse typer jord er lettere at grave i end andre, og der i nogle tilfælde skal monteres afstivning eller lignende for at holde jorden og omfangsdræn på plads.

Hvis du ikke selv ønsker besværet med at kontakte flere forskellige firmaer og indhente priser på udgravning af omfangsdræn. Kan du nemt indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud gennem 3byggetilbud.dk her.

Dræn omkring hus pris lyder på omkring 150.000 kr til 250.000 kr. Det kommer dog an på hvor stort et omfangsdræn du skal have. Omfangsdræn pris pr meter ligger typisk på 4000 kr og derudover skal du betale for etablering af omfangsdræn af en professionel håndværker.

Pris dræn omkring hus ender derfor på omkring de 200.000 kr. Det er dog en rigtig god langsigtet investering, da du beskytter din bolig mod vand og får et stabilt fundament.

Samtidig kan der også være en prisforskel i landets forskellige regioner, da priserne ofte vil være væsentligt højere i storbyerne end længere ude i provinsen. 

Der er en række forskellige årsager til denne pris. Først og fremmest skyldes det at anlægge et omfangsdræn kræver betydelig arbejdskraft. Der skal ofte graves dybt ned i jorden, og dette tager tid som arbejderne skal have timeløn for.

Samtidig kræver anlæg af omfangsdræn også en væsentlig mængde udstyr og maskineri, såsom gravemaskiner, rør og filtre, samt andre komponenter og grej der kan være dyrt at købe ind og vedligeholde, og som husejeren derfor skal dække en del af omkostningerne for.

Prisen på de 4.000 til 8.000 kroner per meter inkluderer dog også materialerne til omfangsdrænet, og disse skal være en tilstrækkelig høj kvalitet for at sikre vandet følger den anlagte rute, og ikke laver lækager efter installationen.

Derfor er omfangsdræn gør det selv en meget stor opgave og uoverskuelig for mange. Det er også vigtigt at opbygning af dræn bliver udført korrekt, så du ikke får fugt skader i dit hus fremadrettet. Derfor vil vi anbefale at få et professionelt firma til at udføre opgaven.

Sådan får du den bedste pris på et omfangsdræn

For at få den bedst mulige pris, er det vigtigt at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer. Derefter kan du sammenligne priser og vælge den bedste. I samarbejde med 3byggetilbud.dk, kan du her få 3 gratis og uforpligtende tilbud tilsendt på anlægning af omfangsdræn.

Se hvordan det fungere i videoen herunder

Derfor anbefaler vi at benytte 3byggetilbud.dk

Når du indhenter tilbud på omfangsdræn gennem 3byggetilbud.dk, konkurrere flere forskellige firmaer om at give den bedste pris og handlingsplan. På den måde kan du spare mange penge.

Ved at indhente 3 gratis tilbud kan du nøje sammenligne priser, kvalitet og handlingsplan, inden du beslutter dig. De tilbud du modtager er 100% uforpligtende – Det betyder du ikke behøves vælge nogle af de tilbud du modtager. Hvis de ikke matcher dine behov eller dit budget.

Bestil 3 gratis & uforpligtende tilbud på et omfangsdræn her

Priseksempel

Pris på omfangsdræn

Her har vi taget udgangspunkt i en bolig på er 100 m2, og 10 meter på hver side. Det giver en samlet omkreds på 40 meter.

Pris: Samlet på ca. 240.000 kr. alt inkl.

Der skal anlægges omfangsdræn 1½ meter dybt i jorden, da huset har oplevet problemer med fugt på cirka 1 meters dybde, som har betydet at der trænger fugt ind i kælderen. 

Fordi fundamentet går lidt over 2 meter ned i jorden, behøves der ikke foretages understøbning af fundamentet, som ville medføre en højere pris for det samlede projektet.

Hvis vi antager at opgaven ellers er ligetil, da der ikke medregnes udbygninger eller garage som er til gene for opgavens udførelse, kan vi opstille regnestykket forholdsvis simpelt. Vi har taget den gennemsnitlige pris per meter, på 6.000 kroner.

Pris per meter for omfangsdræn: 6.000 kroner

Antal meter omkring huset: 40 meter

Omfangsdræn koster derfor samlet estimeret pris: 6.000kr x 40m = 240.000kr

Husk at dette eksempel blot et er skøn, og at faktiske omkostninger kan variere i forhold til jordforhold, besværlige omstændigheder/bygninger, de lokale satser og selvfølgelig det firma der vælges til opgaven.

Hvis du gerne vil have en konkret pris på, hvad det vil koste dig at få lagt epoxy gulv. Vil vi anbefale dig at indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud. Så slipper du nemlig for bøvlet med selv at kontakte flere forskellige firmaer og indhente priser. Det kan du nemt gøre her.

Hvad er et omfangsdræn?

Måske har du hørt at din bolig trænger til et omfangsdræn, men du er ikke helt sikker på hvad det egentlig er. Eller måske har du allerede fået 3 tilbud på anlægning af omfangsdræn, og ønsker blot at dobbelttjekke specifikationerne? 

Uanset årsagen, har vi skrevet denne guide for at hjælpe dig med at forstå alle nuancerne bag omfangsdræn.

Omfangsdræn kaldes også nogle gange for fundament dræn, og som dette alternative navn antyder, har det ansvaret for at lede overskydende regnvand væk fra boligens fundament og sokkel.

Et dræn i haven hjælper med at lede vandet væk fra huset. Det er en meget krævende opgave at udføre nedgravning af dræn selv. Det er derfor en god ide at få professionelle fagfolk til at udføre opgaven.

Et omfangsdræn fanger det nedsivende overfladevand og det overskydende vand mod huset. Det er vigtigt du har en autoriseret kloakmester til at hjælpe dig med at etablere omfangsdræn, da vandet skal ned i kloakken. Typisk er det en nedgravet tagrende der skal graves ned i det omkringliggende jord så du ikke ender med at få fugtige kældervægge.

Hvis du har tegn på fugt i kælderens ydervægge og dårligt indeklima i hele huset er det en god ide at få et omfangsdræn. Hvis du har fugt i boligen giver det et sundhedsskadeligt indeklima og mørke fugtskjolder og det er skadeligt for husets fundament og husets konstruktion.

Der kan nemlig opstå vandskader og fugt, hvis for meget vand samler sig rundt om boligens fundament, også selvom huset er forholdsvis nyt, på grund af de hydrostatiske tryk, der kan være relativt stort, og samtidig også konstant. 

Af denne årsag er omfangsdræn særligt vigtige i områder med høj grundvandsstand på grund af den øgede risiko for vandskader, især i områder, der også regelmæssigt udsættes for kraftige regnskyl. Samtidig vil boliger, der er placeret i det lavest beliggende område på den nærliggende grund, også være mere udsatte, da vandet naturligt har tendens til at samle sig der.

Når der skal anlægges omfangsdræn, benytter man typisk perforerede rør, der er fremstillet til at opfange det overskydende vand fra jorden. Disse rør har altså en række huller, der lader vandet trænge ind i rørene, og rørene er anlagt på en sådan måde, at de fører vandet videre i systemet og væk fra fundamentet. 

For at installere disse rør, skal der først graves ud i jorden hele vejen omkring huset. Der graves typisk 1-2 meter ned i jorden, dog nogle gange mere, for at sikre tilstrækkeligt dræn.

Når rørene er blevet anlagt, skal der derefter placeres et lag drænsten, grus, nøddesten eller lignende. Dette lag holder ikke blot jorden og rør på plads, men er også designet til at filtrere vandet i jorden, og at forhindre snavs og skidt stopper rørene til.

I visse områder kan det dog også være nødvendigt med ekstra beskyttelse mod partikler og snavs, hvis jorden er særligt porøs eller fyldt med små elementer. Her anvender man ofte filt af geotekstil, der fungerer som et ekstra filter.

Alt det opsamlede vand skal også føres videre ud i kloakken, i en samletank, eller ud i naturen hvis der findes et passende lavtliggende område i nærheden som kan anvendes. Her skal der typisk føres yderligere rør for at sikre systemet ikke bliver overbelastet, og kan komme væk med vandet i en tilstrækkelig hurtig fart.

Fordele ved omfangsdræn

Omfangsdræn er et effektivt værn mod vand, der trænger ind i kælderen, eller forårsager fugt på væggene. Dette minimerer risikoen for fugtskader såvel som skimmel.

Et omfangsdræn hjælper med at reducere det hydrostatiske tryk som fundamentet bliver udsat for. Dette resulterer i en længere levetid for hele bygningen, såvel som færre problemer over tid.

Boliger, der er placeret i områder med høj grundvandsstand, er typisk mere udsat for oversvømmelse. Med et omfangsdræn kan man reducere denne chance, da vandet hurtigere og mere effektivt bliver ledt væk fra hjemmet.

Det kan også have en positiv indflydelse på boligens salgsværdi, når der er anlagt et omfangsdræn, siden nye købere kan føle sig mere trygge, især sammenlignet med andre huse i samme område, der ikke har omfangsdræn.

Ulemper ved omfangsdræn

Det kan være en forholdsvis dyr affære, når der skal anlægges omfangsdræn. Især ved dybere udgravninger eller ved besværlige jordforhold. Dog kan man sige at det er en investering der beskytter resten af boligens værdi, og der kan ofte hentes noget hjem igen på en øget ejendomsværdi. Samtidig kan der være stor forskel på priserne, så vi anbefaler at indhente 3 tilbud for at få de bedste vilkår.

Selvom det i teorien er muligt selv at anlægge omfangsdræn, er det en opgave, der typisk udføres af professionelle. Det skyldes nemlig den store fare for at grave for dybt, eller på anden måde gøre mere skade end gavn. Det kan nemlig føre til yderligere problemer hvis ikke installation bliver udført korrekt. Du skal typisk have en autoriseret kloakmester til at udføre opgaven for dig.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn

Så enkelt er det

1. Indsend din opgave

Du indsender en kort beskrivelse af din opgave, du gerne vil have udført

2. Din opgave behandles

Vores serviceafdeling behandler din opgave, og kontakter dig telefonisk

3. Du modtager 3 tilbud

Tre udvalgte håndværkere kontakter dig og giver dig tilbud

4. Vælg din håndværker

Du vælger frit håndværkeren, og opgaven udføres

Bestil 3 gratis & uforpligtende tilbud på et omfangsdræn her

Konklusion

Omfangsdræn kan være en nødvendighed på huse i visse områder, huse som oplever problemer med vandskader, fugt eller skimmel, såvel som en god foranstaltning og fremtidssikring. 

Det er et forholdsvis stort arbejde at anlægge omfangsdræn, der ofte kræver tungt maskineri og adskillige arbejdstimer, da jorden skal graves op hele vejen rundt om huset. 

Derfor anbefales det i langt de fleste tilfælde at få professionelle håndværkere til at udføre arbejdet. Prisen for dette kan variere meget alt afhængigt af en række faktorer, såsom lokation, opgavens kompleksitet og mere.

Ved at indhente 3 tilbud fra professionelle firmaer kan du opnå den bedste pris, og finde det helt rigtige firma til at sikre din bolig mod vand- og fugtskader fremadrettet.

Vi håber du har lært noget af denne artikel, og at du er blevet klogere på omfanget og de potentielle risici der er forbundet ved huse der ikke har omfangsdræn.

Nyttig viden

Ønsker du en ny isolering? – Se komplet guide her

Ønsker du hulmursisolering? – Se komplet guide her

Ønsker du træfiberisolering? – Se komplet guide her

Ønsker du epoxy gulv? – Se komplet guide her

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at få lavet omfangsdræn?

Som udgangspunkt kan du forvente at skulle betale et sted mellem 4.000 til 8.000 kroner per meter omfangsdræn der skal graves og installeres. Dette kan lyde som en høj pris, men skal holdes op mod en sikring af husets sokkel, fundament og eventuelle kælder.

Hvornår er det nødvendigt med omfangsdræn?

Omfangsdræn er nødvendige, når der opstår problemer som fugt i kælderen, skader på fundamentet eller vandskader omkring bygningen. Drænsystemet hjælper med at lede vandet væk og beskytte huset mod fugtskader.

Hvor dybt skal et omfangsdræn ligge?

Et omfangsdræn bør placeres mellem 60 og 80 cm under jordoverfladen for at effektivt lede vandet væk fra fundamentet. Dybden afhænger af jordens beskaffenhed og lokale forhold.

Kan man selv grave omfangsdræn?

Gravning af omfangsdræn kræver ofte professionelle færdigheder og udstyr. Det anbefales at ansætte en erfaren entreprenør, da korrekt installation er afgørende for effektiv vandafledning og beskyttelse af bygningen. Så vi anbefaler ikke at gøre det selv.

Ovenstående indeholder annoncelink

Vi vil hjælpe dig spare både tid og penge på dit næste byggeprojekt. Så du kan føle dig tryg gennem hele processen.

Scroll to Top